Aktuality z NP České Švýcarsko

V Národním parku České Švýcarsko probíhá mapování vybraných druhů invazních rostlin a ověřování výskytů převzatých z Národní databáze ochrany přírody. Zde přinášíme přehled lokalit vybraných k mapování a likvidaci invazních druhů:

 

Lokalita Plocha (ha) Cílové druhy Zdůvodnění výběru lokality
hraniční pás v okolí Tomášova 21 netýkavka žláznatá lokalita podél státní hranice, historický výskyt netýkavky žlaznaté na území SRN, zmapování současné situace na území ČR, omezení šíření inv. druhu do ochranářsky cenných biotopů na našem státním území
Severák 1,1 lupina mnoholistá podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze, zmírnění dopadu na luční ekosystém prováděním pravidelného managementu
Ptačí vrch 0,1 janovec metlatý částečně vytěžené jinak rozpadající se smrkové porosty po kůrovcové kalamitě, podchycení menších, roztroušených ohnisek na počátku invaze
Doubický potok 5,5 borovice vejmutovka částečně vytěžené jinak rozpadající se smrkové porosty po kůrovcové kalamitě v počátečním stádiu invaze
U Boudy 0,4 janovec metlatý v minulosti značně prokácené území za účelem přeměny smrkových monokultur na lesy přírodě blízká mozaikovitý les, podchycení roztroušeně se vyskytujících ohnisek ve středním stádiu invaze
Brtnický potok 2,8 borovice vejmutovka ochranářsky cenné území s mozaikou přirozených, přírodě blízkých i člověkem pozměněných biotopů v počátečním stadiu invaze
Scholzeho důl 4,1 borovice vejmutovka ochranářsky cenné biotopy v počátečním stadiu invaze
Haťový důl 3,4 borovice vejmutovka ochranářsky cenné biotopy v počátečním stadiu invaze
Chřibská Kamenice 35,9 křídlatka japonská, kolotočník ozdobný výskyt ochranářsky cenných biotopů, opakovaný výskyt inv. druhů umocněných povodněmi v letech 2009 - 2010, podchycení menších, roztroušených ohnisek na počátku invaze
Meandry Chřibské Kamenice 0,2 zlatobýl obrovský, zlatobýl kanadský prostorově ohraničené výskyty v přechodových zónách mezi tůněmi a loukami nebo v lemech olšin uvnitř PP Meandry Chřibské Kamenice
Mezná, u hřbitova 0,8 janovec metlatý lokalita silně zasažená invazí, ohnisko šíření inv. druhu do okolních dosud nezasažených biotopů
Na Čechách 0,1 janovec metlatý výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení menších prostorově ohraničených výskytů, ohniska šíření do okolních dosud nezasažených biotopů
pravý břeh Labe Loubí – Hřensko 3,5 javor jasanolistý výskyt ochranářsky cenných biotopů, podchycení drobných, roztroušených ohnisek v počátku invaze
spáleniště 2022 1000 borovice vejmutovka, dub červený, janovec metlatý, kaštanovník setý ochranářsky cenné území, počáteční stádium sukcese po požáru, zachycení výskytu nepůvodních druhů uvedených v Katalogu nepůvodních druhů ČR 

 

 

Na některých lokalitách již proběhly likvidace borovice vejmutovky.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.