Metodika managementu likvidace nepůvodních a invazních rostlin

Metodika managementu likvidace nepůvodních a invazních rostlin vznikla jako výstup projektu likvidace invazních druhů v praxi pod taktovkou autorského kolektivu: Martin Vojík, Martina Kadlecová, David Petrus, Daniela Steinbachová, Pavlína Hakrová, Robert Stejskal, Tomáš Görner, Jan Pergl, Irena Perglová a Kateřina Berchová Bímová.

Metodika je postavena na základě aktualizace tří materiálů k managementu invazních druhů, které se navzájem doplňují a navazují na sebe. Důvodem pro kompilaci do jedné, souhrnné metodiky, je roztříštěnost informací v původních materiálech a nekonzistentní přístup. Dalším důvodem je také zkrácení a revize materiálu tak, aby byl dobře uchopitelný pro uživatele, kterými jsou zejména pracovníci ochrany přírody, státní správy, popř. samosprávy a nevládních organizací zabývající se managementem nepůvodních a invazních druhů (tzn. celkové nakládání s těmito druhy na cílovém území) vč. jejich likvidací (likvidační zásahy s cílem potlačení nebo úplného zlikvidování, tzn. eradikace druhů na zájmových lokalitách). První metodika použitá jako podklad pro současný přístup je „Monitoring ohrožení zájmových lokalit invazními nepůvodními druhy“ (Berchová Bímová et al. 2019), která se zabývá postupem likvidace na větším území ve správě jedné instituce (NP, CHKO – AOPK, územní samospráva). Druhá je „Hodnocení efektivity likvidace invazních druhů rostlin“ (Berchová Bímová et al. 2019) a třetí je „Příručka pro zpracování a hodnocení projektů k likvidaci invazních druhů rostlin“ (Pergl et al. 2022).

Metodika vznikla v rámci projektu „Likvidace invazních druhů v praxi“ (č. 3211100010) podpořeného Norskem prostřednictvím Norských fondů a je k dispozici ke stažení zde.

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.